انجام خدمات

خانگی

attachment_filename_shutterstock_231389278

صنعتی

gettyimages-538025236_1200xx6000-3375-0-313

کشاورزی

precision_irrigation_solutions_header

فعالیت در تمام زمینه های

لوله کشی آب و فاضلاب

لوله کشی آب و فاضلاب

کاهش مصرف در صنعت تهویه مطبوع از 2 طریق صورت می گیرد که عبارتند از :

  • استفاده از روش های نوین اجرا (نظیر اجرای گرمایش از کف)
  • استفاده دستگاه های تهویه مطبوع با فناوری های نوین (نظیر سیستم با تکنولوژی اینورتر)

در این مقاله سعی شده است بیشتر در مورد روش های نوین در اجرا که موجب صرفه جویی در مصرف انرژی می شوند بحث شود.

گرمایشی و سرمایشی

انجام تمام خدمات گاز کشی ساختمان

کاهش مصرف در صنعت تهویه مطبوع از 2 طریق صورت می گیرد که عبارتند از :

  • استفاده از روش های نوین اجرا (نظیر اجرای گرمایش از کف)
  • استفاده دستگاه های تهویه مطبوع با فناوری های نوین (نظیر سیستم با تکنولوژی اینورتر)

در این مقاله سعی شده است بیشتر در مورد روش های نوین در اجرا که موجب صرفه جویی در مصرف انرژی می شوند بحث شود.

ساختمان

تولید و تکثیر لوله های ساختمانی

کاهش مصرف در صنعت تهویه مطبوع از 2 طریق صورت می گیرد که عبارتند از :

  • استفاده از روش های نوین اجرا (نظیر اجرای گرمایش از کف)
  • استفاده دستگاه های تهویه مطبوع با فناوری های نوین (نظیر سیستم با تکنولوژی اینورتر)

در این مقاله سعی شده است بیشتر در مورد روش های نوین در اجرا که موجب صرفه جویی در مصرف انرژی می شوند بحث شود.

گاز کشی ساختمان

انجام تمام خدمات گاز کشی ساختمان

پس از پایان دیوار چینی در اجرای ساختمان (مسکونی) و قبل از شروع گچ و خاک، باید اقدام به تشکیل پرونده جهت لوله کشی گاز نمود.

  • 3.پایان عملیات لوله کشی.
  • 4.تأیید مهندس ناظر.
  • 5.نصب علم و کنتور گاز (خانگی یا تجاری).

تیم افلاطون پیشرو در زمینه ساخت لوله های پلی اتیلن در تمام زمینه های می باشد.

همچنین در تمام وقت پاسخگو شما عزیزان می باشد.